Persbericht
Hoorn, 20 augustus 2017

Gemeenteraadslid Simon Broersma sluit zich aan bij Fractie Tonnaer

Per direct wordt Simon Broersma gemeenteraadslid voor Fractie Tonnaer. Simon Broersma is ruim 21 jaar actief geweest, waarvan 11,5  jaar als gemeenteraadslid, voor de PvdA in de Hoornse gemeenteraad. In 2014 is Broersma met voorkeursstemmen opnieuw gekozen tot gemeenteraadslid. Zijn vertrek bij de PvdA is vooral veroorzaakt vanwege de landelijke partijlijn, de verkiezingsstrategie tijdens de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer en door de machtswisseling van Samson naar Asscher. Broersma heeft daarom bewust gekozen voor een lidmaatschap van een lokale partij die bewezen heeft dicht bij de Hoornse inwoners te staan. “Het gaat erom echt de verbinding aan te gaan” aldus Broersma.

Fractievoorzitter Roger Tonnaer en gemeenteraadslid  Levent  Helelespe zijn blij met de komst van gemeenteraadslid Simon Broersma. Zij vinden de uitbreiding van de fractie met de kennis en ervaring van Simon Broersma een versterking voor Fractie Tonnaer. Ze hebben er alle vertrouwen in met z’n drieën een goed team te vormen. Als voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 wordt enthousiast gewerkt aan een nieuw verkiezingsprogramma. Fractie Tonnaer wil met een stevige kandidatenlijst aan de raadsverkiezingen deelnemen. Iedereen die gemeenteraadslid wil worden voor de Fractie Tonnaer kan zich bij de partij aanmelden via de website.Persbericht
Hoorn, 12 september 2016

Verzoek aan president Porosjenko werpt vruchten af

Gemeenteraadslid Tonnaer verheugd over terugkeer schilderijen naar Hoorn

Gemeenteraadslid Roger Tonnaer is verheugd over de thuiskomst van vijf, in 2005 uit het Hoornse Westfries Museum gestolen, schilderijen. Het vijftal maakt deel uit van een buit van in totaal 24 schilderijen en klein zilverwerk. Het college van B en W van Hoorn maakte vanochtend vroeg bekend dat het de terugkeer binnen enkele weken verwacht. 

In de nacht van 9 op 10 januari 2005 werden 24 schilderijen uit het gemeentelijk Westfries Museum gestolen. Tijdens de kunstroof was Roger Tonnaer wethouder van o.a. kunst en cultuur en daardoor politiek verantwoordelijk. 

Hoewel al geruime tijd bekend was dat de buit zich in de Oekraïne bevond, werd de terugkeer door ernstige bureaucratie enorm vertraagd. Begin augustus 2016 schreef het raadslid daarom een brief aan president Porosjenko van Oekraïne met het verzoek zijn invloed te gebruiken om ervoor te zorgen dat de gestolen schilderijen zo snel mogelijk naar Hoorn terug zouden komen. De president zou zelfs kunnen rekenen op een feestelijke ontvangst wanneer hij persoonlijk de schilderijen zou komen brengen. 

Roger Tonnaer heeft de indruk dat zijn duidelijke brief met klare taal door president Porosjenko goed is ontvangen. Ambassadeur Horin heeft hem inmiddels uitgenodigd voor de receptie in verband met de viering van het 25-jarig bestaan van de zelfstandige Republiek Oekraïne. 

Tijdens de receptie zal Tonnaer de Oekraïense ambassadeur complimenteren met de onverwacht snelle terugkeer van de vijf gestolen schilderijen. Daarnaast zal hij President Porosjenko, via de ambassadeur, vragen om zich ook in te spannen voor de komst van de overige 19 gestolen schilderijen. 

 

Tonnaer verklaart niet te rusten voor alle lege plekken in het Westfries Museum weer gevuld zijn en constant aandacht te blijven vragen voor de vermiste schilderijen. 


 Aan dhr. P. Porosjenko, President van de Republiek Oekraïne

Hoorn, 4 augustus 2016.

Geachte heer Porosjenko,

In de nacht van 9 op 10 januari 2005 werden 24 schilderijen en klein zilverwerk gestolen uit het Westfries Museum van de gemeente Hoorn. Hierdoor raakte het museum, maar ook onze gemeente, een belangrijk deel van zijn collectie kwijt. Tijdens de kunstroof was ik wethouder (dagelijks bestuur) van o.a. Kunst en Cultuur en daardoor politiek verantwoordelijk voor de kunstroof. Daarom zal ik mij blijven inspannen voor de terugkeer van de schilderijen.

Tien jaar na de schilderijendiefstal plaatste een Russische website een foto van een van de gestolen schilderijen. Interpol had tot dan toe geen succes geboekt met zijn naspeuringen. Kunstrechercheurs Arthur Brand en Alex Omhoff kwamen wél dicht in de buurt van de schilderijen. Dankzij hun onderzoek weten we dat de kunstwerken in handen zijn van organisaties die goede banden hebben met de Oekraïense regering. De Oekraïense geheime dienst SBU, partij Svoboda en de nationalistische OUN-militie weten in ieder geval waar de schilderijen zich bevinden en mogelijk zijn ze zelfs de bezitters van de kunstwerken. 

Van de 24 gesloten schilderijen zijn er slechts 5 terug gevonden. Daar is het Westfries Museum en onze stad maar voor een deel gelukkig mee. Het is ronduit ergerlijk dat de 5 schilderijen nog steeds niet terug zijn in Hoorn. De Oekraïense autoriteiten vragen als nieuwste spelletje bewijstukken waaruit blijkt dat het museum rechtmatig eigenaar is van de 5 schilderijen. Ik wil u vragen aan deze bureaucratische bezigheid een eind te maken.  Uw invloed kan ervoor zorgen dat de 5 schilderijen direct terug komen en de overige 19 schilderijen opgespoord en weer teruggeven worden aan het Westfries Museum en onze stad.  Als president van de Oekraïne is dit dé gelegenheid om te laten zien dat u serieus de corruptie in eigen land wilt bestrijden. Deze kans heeft u tot nu toe laten lopen.

In Nederland werd 6 april 2016 een referendum gehouden over het associatieverdrag van de Europese Unie met de Oekraïne. Voorafgaand aan het referendum werd campagne gevoerd door voor- en tegenstanders van het verdrag. Dat kan in Nederland zonder enige vorm van geweld. Onze partij Fractie Tonnaer riep op om, zolang de geroofde kunst niet terug is uit de Oekraine, tegen het associatieverdrag te stemmen. Door onze partij werden advertentie geplaatst in dagbladen en affiches verspreid. Een ruime meerderheid (61,1%) in Nederland en in Hoorn (65,9%) stemde tegen het associatieverdrag met de Oekraine. Deze referendumuitslag had u kunnen voorkomen door de corruptie aan te pakken en de gestolen schilderijen terug te geven.

Trouwens, u kunt de 24 schilderijen persoonlijk naar Hoorn komen brengen. De vergevingsgezinde Hoornse inwoners, stadsbestuur en museum zullen u met de schilderijen feestelijk ontvangen. Tevens een goede gelegenheid om onze Minister-President te spreken en de betrekkingen tussen Nederland en de Oekraïne te verbeteren.  

Ik roep u op om te laten zien dat u een man van uw woord bent. Geef onze stad haar gestolen schilderijen terug.  Als u met daden antwoordt, verwacht ik geen reactie op deze brief.

Vriendelijke groet,  Roger Tonnaer, gemeenteraadslid Hoorn

 


 

Fractie Tonnaer verheugd over steun bij strijd voor teruggave gestolen Hoornse kunstwerken.

Uitslag referendum stimulans om druk op Oekraïne te vergroten.

 

Nederland heeft gisteren met ruime meerderheid (61,1%) “Nee” gezegd tegen het associatieverdrag met de Oekraïne. In Hoorn ging het zelfs om maar liefst 65,9% van de stemmers. Fractie Tonnaer ziet daarin steun voor haar standpunt dat Nederland pas zaken kan doen met de Oekraïne als de gestolen Hoornse  schilderijen en het zilverwerk vanuit Oekraïne terug zijn in het Westfries Museum.

Fractie Tonnaer riep in de campagne voor het referendum de Nederlandse stemmers op om massaal tegen het verdrag te stemmen. Volgens de Hoornse politieke partij bewijst de Oekraïense regering pas écht dat het de corruptie in eigen land wil bestrijden als zij zich inzet voor teruggave van de kunstwerken. Tot nu toe heeft Fractie Tonnaer daarvan nog geen serieuze pogingen gezien. 

De uitslag van het referendum sterkt Fractie Tonnaer in haar strijd voor het terugkrijgen van de gestolen kunstwerken. Volgens de Hoornse fractie is het de eenvoudigste route als president Porosjenko en zijn geheime dienst SBU de Hoornse kunstwerken rechtstreeks aan de stad Hoorn teruggeven. Wanneer dit uitblijft wordt van de Tweede Kamer en minister Koenders verwacht dat ze de druk op de corrupte Oekraïense autoriteiten voor het opsporen en teruggeven van de gestolen kunstwerken vergroot.   

tonnaer tegen verdrag EU oekraine

 

FRACTIE TONNAER ROEPT OP TOT ‘ NEE’ TEGEN ASSOCIATIEVERDRAG

HOORN WIL GESTOLEN KUNSTWERKEN TERUG

Persbericht

 

HOORN, 30 MAART 2016

De Hoornse raadsfractie Fractie Tonnaer roept de Nederlandse stemmers op om op woensdag 6 april massaal bij het referendum over het associatieverdrag EU – Oekraïne ‘NEE’  te stemmen. Dit blijkt uit een vandaag geplaatste advertentie op de voorpagina van dagblad De Telegraaf. 

Fractie Tonnaer wil dat de in januari 2005 door Oekraïense criminelen uit het Westfries Museum gestolen schilderijen, samen met het eveneens ontvreemde zilverwerk terug gegeven worden aan de stad Hoorn. De Oekraïense regering bewijst pas echt dat het de corruptie in eigen land wil bestrijden als zij zich inzet voor de teruggave van de kunstwerken. 

Niet serieus

Fractie Tonnaer ziet tot nu toe niet dat president Porosjenko en zijn geheime dienst SBU serieus werk maken van de terug bezorging van de gestolen kunstwerken. 

Eind februari reisde D66-leider Alexander Pechtold naar de Oekraïne en ontmoette onder andere de president van de Oekraïne.  Tijdens deze reis heeft hij op geen enkele wijze interesse getoond of gepleit voor teruggave van de geroofde kunstwerken uit het Westfries Museum. De privéjet van zakenman Frans Lavooij had bij terugkeer, behalve D66-fractievoorzitter Pechtold, in ieder geval geen Hoornse schilderijen aan boord. 

Kritisch

Fractie Tonnaer is blij met de kritische vragen van de Tweede Kamerleden M. Keijzer (CDA) en P. Omtzigt (CDA) over de gebrekkige inzet van de Oekraïense autoriteiten voor het opsporen en teruggeven van de gestolen Hoornse kunstwerken. De fractie rekent erop dat deze kritische houding blijft bestaan en de Oekraïense autoriteiten geen rust wordt gegund. 

Fractie Tonnaer vraagt dan ook iedereen ‘NEE’ te stemmen tijdens het referendum over het Associatieverdrag van de Europese Unie met de Oekraïne. Pas als de 24 zeventiende -eeuwse schilderijen zijn teruggegeven en een serieus begin is gemaakt met de bestrijding van de corruptie in de Oekraïne, kan in de ogen van de Hoornse fractie met dit land zaken worden gedaan. 

 


 

Speerpunten

 • Onbeperkte toegangstijd voor horeca, ook voor broodjeszaken en snackbars.
 • Het toekomstige strand bij de Grote Waal willen wij zo snel mogelijk realiseren.
 • Voor leegstaande winkelpanden, kantoorgebouwen en kerken wordt actief gezocht naar nieuwe bestemmingen en functies.
 • Vóór afschaffing van reclamebelasting.
 • Wij zijn voor invoering van gratis parkeren tijdens koopzondagen.
 • De herinrichting van het Kerkplein moet binnenkort uitgevoerd worden.
 • Het Julianapark moet dringend opgeknapt worden. Wij zijn tegen een mogelijke bebouwing van het Julianapark. Voetbalvereniging Hollandia kan tot in lengte van jaren actief blijven in het Julianapark.
 • Met de aanleg van de tunnel bij de Carbasiusweg en de fietstunnels bij Keern-Provincialeweg moet zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de belangen van de bewoners en bedrijven in de buurt van de tunnels.
 • Schoolzwemmen wordt opnieuw ingevoerd als het aan ons ligt.
 • Het vrijkomende sportcomplex van hockyvereniging WFHC moet behouden blijven voor de sport. Het sportcomplex aan de Nieuwe Steen is zeer geschikt voor de omliggende scholen en voor Rugby Club West-Friesland.
 • De coffeeshop aan de Vale Hen-Dubbele Buurt veroorzaakt overlast voor bewoners en ondernemers en geeft een verloederd beeld in de binnenstad. De laatste coffeeshop moet de binnenstad uit.
 • De flatgebouwen in de Siriusstraat moeten dringend opgeknapt worden. Daar willen wij eigenaar Woningcorporatie Intermaris van overtuigen.
 • In Bangert-Oosterpolder moet ook gewerkt kunnen worden. De vestiging van kleine zelfstandige ondernemers bij woningen willen wij stimuleren en de realisering van een centrumgebied met winkels en een gezondheidscentrum moet op termijn worden gestart.

 

Omdat wij u kennen

Het heeft er alle schijn van dat de geuzen uit hun graf zijn opgestaan. In een toenemend aantal gemeenten in Nederland verliest de oude politiek terrein aan groeperingen die - uit onvrede met een bestuur dat zijn beloften niet nakomt - een nieuwe politiek voorstaan.

Roger Tonnaer, naamgever van de Fractie Tonnaer, mag worden beschouwd als een van de voorlopers in dit vernieuwingsproces, waarvan strijdbaarheid, een luisterend oor en samenspraak met bewoners belangrijke pijlers zijn.

De fractie wil zich actief en in overleg met de burger richten op het welzijn van Hoorn en zijn bewoners, zonder daarbij onderscheid te maken naar etnische afkomst, leeftijd, ras en geloof.

De Fractie Tonnaer is een pragmatische partij voor Hoorn, Blokker en Zwaag die zelfstandig opereert en dus niet, zoals bij veel andere partijen het geval is, geïnspireerd en gesouffleerd wordt door hoofdbestuurders en ideologen. Niet links of rechts, maar Hoorns.

Dat wil zeggen:

actief en doortastend, nuchter en direct, waarbij altijd het belang van de stad en zijn inwoners voorop staat.

U weet het al: Fractie Tonnaer doet het anders. Wij bedrijven politiek op onze manier: open en eerlijk, met u en voor u.

 

Omdat wij u kennen. 

  


   

U kunt ons nu ook vinden op Facebook. facebook 

 

 

 

Recente tweets

Vragen & opmerkingen?

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de fractie:

Diamantplein 25

1625 RS Hoorn

Tel; 0229-235467

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.